Optimaliseren van stuurgroepen | 13 april en 11 mei 2023

Op donderdag 13 april van 16:00 tot 19:00 uur organiseert Quantra Academy de training ‘Optimaliseren van stuurgroepen’. Tijdens deze op de praktijk gerichte training door Ron Linssen hoor je hoe je om kunt gaan met bekende knelpunten en hobbels in de stuurgroep en hoe je aan de hand van 3 concreet toepasbare aanbevelingen de kans op een succesvol project aanzienlijk kunt vergroten.

*Inclusief vervolgsessie op donderdag 11 mei 2023 om in de praktijk toegepaste adviezen nogmaals door te nemen en aan te scherpen.*

Investering: slechts 475,- (Introductietarief)

Aanleiding en doel van de training

Een stuurgroep is essentieel om projecten succesvol te laten zijn in realiseren van veranderingen.

Veel stuurgroepleden hebben onvoldoende zicht en begrip op hetgeen van ze verwacht wordt, welke verantwoordelijkheden èn welke bevoegdheden ze hebben.  Ze zien lijdzaam toe hoe een project misgaat, maar weten niet wat ze kunnen, mogen, moeten doen om tijdig bij te sturen, in te grijpen, wanneer en naar wie escaleren? 

Het is onze ambitie het slagingspercentage van projecten meetbaar te verhogen en de deelnemers van projectstuurgroepen beter te equiperen.

Hoewel vele organisaties met Agile/Scrum teams werken, zijn er onderwerpen die minder geschikt zijn voor Agile teams, omdat die onvoldoende voorspelbaar en beheersbaar zijn, zodat ze in een project worden opgepakt. En vervolgens gaat het nog te vaak mis: ruim 70% van de projecten slaagt niet.

Ieder lid van een projectstuurgroep kan een belangrijkere rol spelen dan wordt onderkend.

Doelgroep

Iedereen die nu of binnenkort lid is van een projectstuurgroep. De ervaring leert dat niet-IT-management of leidinggevenden nog meer profijt halen uit deze training.

Ook voor stuurgroep leden vanuit de IT organisatie is de training van grote waarde. Vaak wordt onterecht verwacht dat zij alles wel weten.

Wat leer je tijdens deze kennissessie?

 • Scherpere afbakening van je rol versus die van je collegae leden, zodat duidelijker is waarom er verschillende rollen zijn onderkend in de stuurgroep en waarom het belangrijk is om te weten waarom én hoe deze optimaal in te vullen;
 • Meer grip op en begrip van de projectmanager, zodat helder is dat de stuurgroep stuurt en niet de projectmanager.
 • Hoe beoordeel je een projectplan? Hoe zorg je ervoor dat het projectplan die kernpunten bevatten die nodig zijn om de kans op succes te maximaliseren? En hoe help je een projectmanager hiermee?
 • Hoe zorg je ervoor dat de voortgangsrapportage jou en de andere stuurgroepleden ook écht inzicht geeft in de volledige en werkelijk belangrijke aspecten nodig om het project tijdig te kunnen bijsturen?
 • Waarom deelname aan een stuurgroep ook léuk is!

Eerste bijeenkomst agendapunten

 • Kennismaking, begrip voor de specifieke situatie van de deelnemers;
 • Feiten over projectsucces, oorzaken voor succes en falen en rol van de stuurgroep hierin;
 • Theorie en toegepaste praktijkkennis om projecten succesvoller te laten zijn, vanuit stuurgroep perspectief;
 • Bespreking van veel-voorkomende-praktijksituaties,

deelnemers kunnen eigen voorbeelden tot 1 week voor aanvang aandragen;

 • Drie concrete direct in de praktijk toe te passen verbeterpunten, ‘opdracht’ voor tweede bijeenkomst.

Tweede bijeenkomst agendapunten

 • Bespreking ervaringen met in eerste bijeenkomst meegegeven ‘opdracht’ en verbeterpunten;
 • Theorie en toegepaste praktijkkennis om projecten succesvoller te laten zijn, deel 2;
 • Bespreking van veel-voorkomende-praktijksituaties,

deelnemers kunnen eigen voorbeelden tot 1 week voor aanvang aandragen;

 • Vaststelling persoonlijke leeragenda.

Interactieve elementen en vertrouwelijkheid

Het doel is om aan iedere deelnemer specifieke waarde te leveren. Daarbij past een interactief karakter. In de

bijeenkomsten wordt daarom veel aandacht besteed aan ieders specifieke situatie.

Over de training

Wij realiseren ons dat onze doelgroep bestaat uit drukbezette mensen met volle agenda’s. Daarom hebben we een tweetal mogelijkheden:

 • Bij Quantra in onze eigen trainingsruimte in ons mooie pand in Zeist verdeeld over twee bijeenkomsten van 16.00 tot 19.00. Omdat wij hechten aan informele contacten en omdat onze trainingen vooral ook leuk moeten zijn, sluiten wij de training af met een hapje en drankje. Bij mooi weer zelfs op ons prachtige dakterras.

Klik hier om aan te melden

 • In-company, bij de klant op locatie. Wij zullen de inhoud afstemmen op de doelgroep. De gemiddelde belasting is tussen de 4-6 uur. Gezamenlijk met u zullen wij de datum en het tijdstip bepalen.

Uiteraard garanderen wij volstrekte vertrouwelijkheid van de bijeenkomst.

Klik hier om offerte aan te vragen

Over de trainer Ron Linssen

Ron is Managing Partner en medeoprichter van management consultancy bureau Quantra in Zeist. De afgelopen 33 jaar heeft Ron vele organisaties geholpen als verbetermanager op het gebied van IT. Hij deed dit als directeur, trusted advisor, lid van de stuurgroep, projectmanager, programmamanager, onderdeel van het projectteam, opdrachtnemer én opdrachtgever. Dit deed Ron voor uiteenlopende organisaties in diverse markten met tussen de 12 en 145 vestigingen en met budgetten tot 35 miljoen euro.

Inclusief borrel

Uiteraard sluiten we de training af met een hapje en een drankje. Allergieën? Laat het dan vooral weten aan ons Office Management!

Praktische informatie

 • Datum: donderdag 12 januari 2023 (+ vervolgsessie op donderdag 9 februari 2023).
 • Tijd: 16:00 tot 19:00 uur 
 • Adres: Lageweg 2a, 3703 CA Zeist - 3e etage
 • Investering: € 475,- (introductietarief: twee sessies)
 • Telefoonnummer Office Manager: 06 - 46 06 34 90