INZICHT

INZICHT: Zorg ervoor dat je weet wat je hebt

Organisaties verwachten veel van ICT, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. De oplossing wordt vaak gezocht in ‘méér’, meer applicaties, meer ICT. Onze ervaring is dat ‘minder’ vaak beter is.

Meer dan de helft van de organisaties weet bijvoorbeeld niet precies wat ze in huis hebben qua applicaties. Daarmee slepen ze 10-25% teveel aan historie mee aan opgebouwde IT-voorzieningen als applicaties en infrastructuur mee. Naast onnodige kosten bemoeilijkt deze historie iedere verandering omdat de oude dingen steeds weer moeten worden meegenomen.

Het hebben van INZICHT in het huidige applicatielandschap biedt mogelijkheden voor kostenbesparing en een verbeterd veranderingsvermogen. Waarom zou je betalen voor iets dat je niet nodig hebt? Opruimen betekent ook vereenvoudigen. Dit draagt bij aan de inzichtbaarheid en daarmee aan de snelheid waarmee veranderingen doorgevoerd kunnen worden.


De meest kritische succesfactor voor innovatie is het snel en in één keer goed kunnen doorvoeren van veranderingen.

Quantra heeft een gereedschapskist samengesteld waarin al deze “best practices” samenkomen en stelt dit als onderdeel van haar dienstverlening ter beschikking. U hoeft het wiel niet uit te vinden, zich niet te verdiepen in alles wat er is……. Onze Quantra best practice is bewezen praktisch toepasbaar en succesvol.GRIP


GRIP: stop het dweilen met de kraan open

Als je eenmaal weet wat je hebt én daarin hebt opgeruimd, moet je er wel voor zorgen dat het niet erger wordt, anders is het dweilen met de kraan open. Daarvoor is aanpassing nodig in afspraken als:

* hoe brengen we verandering in het landschap,

* hoe prioriteren we,

* hoe bewaken we kosten, planning en kwaliteit, waarde?

* Wie neemt wanneer, op basis waarvan welke besluiten én hoe bewaken we het verwachtingen/plannen?

Kortom (in ICT vakjargon): portfoliomanagement en governance, besturing met als doel inzicht te behouden én gerichter te sturen op het behouden/laten groeien van business waarde. Door een aantal best practices uit PrinceII, ASL, BISL, ITIL en agile aanpak als SAFE te combineren heeft Quantra een gereedschapskist samengesteld waarin al deze best practices samenkomen en stelt dit als onderdeel van haar dienstverlening ter beschikking, u hoeft het wiel niet uit te vinden, zich niet te verdiepen in alles wat er is…onze Quantra best practice is bewezen praktisch toepasbaar en succesvol.

Uiteraard gaat het bij ‘grip’ niet om templates, dat het simpelste onderdeel, het gaat vooral om begrip, verwachtingsmanagement, laten begrijpen wáárom die grip zo nodig is…én afwijkingen niet geaccepteerd mogen worden, zonder goede argumentatie

‘GRIP’ vraagt dus om lef, nee-durven zeggen tegen falen, komen met suggesties die tot succes leiden.


INNOVATIE


INNOVATIE

GRIP en INZICHT dragen vooral bij aan ‘control’, rust, continuïteit, stabiliteit, maar zorgen niet voor het benutten van nieuwe kansen, inspelen op marktveranderingen, verhogen van klanttevredenheid en verzilveren van mooie kansen.

Maar hoe herkent u mooie kansen in een ICT wereld waarin gouden bergen worden beloofd, waarbij men vaak achterblijft in een tranendal vol met te mooie beloften?

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn er legio. Internet of things, nanotechnologie, VR, AR, ‘delen in plaats van hebben’, verminderen van CO2 uitstoot, robotisering en digitalisering. Stuk voor stuk en in combinatie met elkaar zorgen zij voor een fundamentele omwenteling in de arbeidsmarkt uw marktpositie.


Maar, wanneer moet u met welke ontwikkeling meegaan; of kunt u beter nog wachten? Loop je alleen achter een leverancier aan die zegt dat je ‘iets met big data’ moet doen óf weet je wat het is, wat het oplevert en hoe je het moet doen? Zijn de door de ICT leverancier voorspelde winst en omzetverwachtingen wel realistisch? Zijn de kosten realistisch, is het risico overzienbaar?

Hoe bepaal je dit, objectief, transparant? In plaats van het ‘op gevoel’ of door gecreëerde tijdsdruk?

Daarvoor leveren wij een set aan raamwerken die u helpen deze beslissingen te nemen én –belangrijker nog- te bewaken of ze ook succesvol gaan worden, leveren wat was/is verwacht…

Wij zijn ‘géén experts óf leveranciers van genoemde technologische ontwikkelingen, hierdoor kunnen we een objectieve rol spelen in besluitvorming. We hebben ruime ervaring in ICT, het succesvol toepassen van allerhande innovaties in de afgelopen 20 jaar en bekijken deze vanuit een managerial en financieel perspectief in plaats van blindstaren op de techniek. Het gaat om het toepassen, het effect dat je ermee bereikt, daar ligt onze ervaring, kennis en kunde. We hebben ruime ervaring in de aansturing van ICT leveranciers, kritisch bewaken van beloftes, risico’s, verwachtingen én het succesvol (laten) realiseren ervan

Quantra heeft een gereedschapskist samengesteld waarin al deze “best practices” samenkomen en stelt dit als onderdeel van haar dienstverlening ter beschikking. U hoeft het wiel niet uit te vinden, zich niet te verdiepen in alles wat er is……. Onze Quantra best practice is bewezen praktisch toepasbaar en succesvol.


Meer diensten