WHY

Veel organisaties staan voor grote inhoudelijke opgaven op IT gebied én moeten flink bezuinigen. De noodzaak om efficiënter om te gaan met de huidige IT voorzieningen is vaak een belangrijke stimulans om kritisch naar het applicatielandschap en de kosten van individuele applicaties te kijken. Maar ook fusies en reorganisaties dwingen organisaties tot een grondige inventarisatie van hun applicaties. Quantra heeft vastgesteld dat met applicatiesanering of applicatierationalisatie minimaal 10% op IT kosten kan worden bespaard en er inzicht opgebouwd kan worden. Middelen komen vrij om gebruikt te worden voor andere doeleinden.


WHAT

Quantra heeft vanuit haar best practice ervaringen het “Quantra Applicatie Rationalisatie en Sanering” (QARS) ontwikkeld. QARS heeft zich bewezen in de praktijk bij onze klanten en aangetoond effectief te zijn voor het vaststellen van een onderbouwd en realistisch besparingspotentieel en inzichten te bieden waarmee u grip krijgt op uw applicaties.
Met de beschikking over een up-to-date overzicht waarin de relatie tussen gebruikte applicaties, ondersteunende processen, functionaliteiten en het gebruik van IT middelen wordt gelegd is het veel eenvoudiger de verschillende varianten van een aanstaande verandering te beoordelen op haar impact voor de organisatie vanuit proces-, functionaliteit- en kosten perspectief.HOW

Voordat u een applicatierationalisatie traject start, raden wij u aan om de gratis Quickscan uit te laten voeren. Middels een snelle en pragmatische analyse kan worden vastgesteld of er voldoende aanleiding is om te starten met applicatierationalisatie. Als blijkt dat applicatierationalisatie kan zorgen voor een concrete besparing, wordt een gedegen inventarisatie uitgevoerd, waarbij uw volledige applicatielandschap in kaart wordt gebracht. Hierbij inventariseren we niet alleen vanuit een financieel aspect, maar ook vanuit de operationele en functionele aspecten. Vooral op de koppeling tussen deze drie aspecten ligt onze focus, waarbij verbanden worden gelegd tussen bedrijfsprocessen, functionaliteiten en kosten van de applicatie. Op basis van de inventarisatie stellen we een business case op en brengen concrete voorstellen uit over de mogelijkheden voor rationaliseren. Deze inventarisatie is geen eindpunt. Het is een begin om echt geld te gaan besparen. Met betrokken gebruikersvertegenwoordigers stellen we uitfaseerplannen op, en helpen u zo om ook deze besparing daadwerkelijk te realiseren.

 

Contact
Ook rationaliseren? Neem contact met ons op, wij kijken graag wat we voor u kunnen doen. 

In de praktijk

Onderzoeken tonen aan dat organisaties tot 20% op applicatiekosten kunnen besparen. Benieuwd of er ook bij u besparingen gerealiseerd kunnen worden middels applicatierationalisatie? Doe de gratis Quick Scan klik hier.
 
QARS
 “Quantra Applicatie Rationalisatie en Sanering” (QARS) heeft zich bewezen in de praktijk bij onze klanten en aangetoond effectief te zijn voor het vaststellen van een onderbouwd en realistisch besparingspotentieel en inzichten te bieden waarmee u grip krijgt op uw applicaties. Meer informatie in deze brochure.
 

Meer diensten