WHY

Informatievoorziening en bedrijfsvoering staan op gespannen voet. Ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen, complexiteit en ander taalgebruik leiden tot miscommunicatie en miskenning.

Voor IT-ers is het soms moeilijk om helder te communiceren wat de echte knelpunten en ze kunnen moeilijk de vertaalslag maken van de vooruitstrevende technische mogelijkheden naar business opportunities. Veel pogingen daartoe lijken ingegeven te zijn door de marketinggerichte zogenaamde succesverhalen van (IT) leveranciers, door de business vaak vertaald als hobbyisme. Daarmee wordt IT niet serieus genomen, terwijl het een belangrijke zaak voor de organisatie is.
WHAT

Wij zijn gedurende verschillende stadia betrokken bij business/IT trajecten; vooraf bij het toetsen van de haalbaarheid van een project/ business case. Daarnaast voeren wij  regie op businessprojecten met een zware IT component en op IT projecten met een zware business component. Daarbij staat het realiseren van de doelen van de organisatie centraal. Wij willen (mede)verantwoordelijk zijn voor het resultaat en waarborgen dat de successen kunnen worden behaald.

HOW

Quantra heeft aan beide kanten van de tafel gezeten: als IT-er en als gebruiker, als klant en als leverancier, voor onszelf en in opdracht van anderen. Daarom begrijpen we beide kanten, weten we welke vragen er gesteld moeten worden om verder te komen. We vertalen IT-termen als “cloud” en “big data” naar praktische business-taal. We schatten in wat wel en niet haalbaar of toepasbaar is voor een organisatie en denken mee in het belang van de organisatie, met gevoel voor de “andere” partij. Zo verdwijnt de veelvoorkomende kloof tussen business en IT.

 

Contact
Wilt weten wat we voor u kunnen betekenen? Quantra gaat graag vrijblijvend met u in gesprek.

 

Meer Diensten