WHY

Als het om informatie gaat is minder vaak beter dan meer. We zien daarentegen juist een tegenovergestelde beweging, de datawarehouses schieten als paddenstoelen uit de grond en het  ene na het andere grafische dashboard wordt geïntroduceerd. En natuurlijk wordt parallel hieraan direct gestart met Big Data.

Door al deze initiatieven wordt de informatie alleen maar onoverzichtelijker, bijvoorbeeld doordat verschillende gegevensbronnen elkaar tegen spreken. In plaats van bij te dragen aan het inzicht wordt de zaak alleen maar vertroebeld. Het is niet de vraag of de datakwaliteit onvoldoende is, maar wat is de mate daarvan en bovenal de impact daarvan.


 

WHAT

"Het doel is om data in informatie en informatie om te zetten in inzicht."- Carly Fiorina, voormalig CEO van HP

Organisaties proberen meer zekerheid te krijgen door meer en meer informatie te bevragen. Wij vinden dat stuurinformatie  gebaseerd moet zijn op een aantal uitgangspunten: de KPI’s moeten de kern echt raken en niet verworden tot een bonte verzameling van zogenaamde managementinformatie, waarmee uiteindelijk niets gebeurt. Het doel is om data in informatie en informatie om te zetten in inzicht.

We lijken blind te vertrouwen op de informatie die in de geautomatiseerde administraties staat. De werkelijkheid is anders. Het omzetten van data naar informatie wordt bemoeilijkt door inconsistentie; als gevolg van menselijk handelen, van geautomatiseerde conversies en in de historie gewijzigde inzichten. Met de data alleen ben je er niet, de betekenis ervan is opgesloten in de applicatie waarmee de gegevens worden geregistreerd. Om data als informatie te kunnen interpreteren is proces- en applicatiekennis nodig. Om de kwaliteit te verbeteren kunnen Master Data Management modellen worden toegepast, maar zonder bewustwording bij de gebruikers, de bron van data, is dat water naar de zee dragen. 

HOW

Quantra heeft een besturingsmodel ontwikkeld dat als fundament dient voor de realisatie van een aantal stuurinstrumenten.  Deze instrumenten zijn ontwikkeld door gespecialiseerde partijen. Quantra voert de regie over de realisatie en de invoering van de instrumenten en helpt haar relaties bij de extractie van data en aanlevering van broninformatie.

Daarnaast helpt Quantra bij de structurele verbetering van de kwaliteit van de data door toepassing van MDM, Applicatierationalisatie en, niet te vergeten, gezond verstand. 

Het door Quantra ontwikkelde stuurconcept wordt met succes toepast binnen een aantal organisaties in de automotive branche. Binnen de zorgsector wordt onze kennis van BI toegepast bij het verbeteren van processen in ziekenhuizen.  

Contact
Ook meer uit uw data? Neem contact met ons op, wij kijken graag wat we voor u kunnen doen,

 

Meer Diensten