WHY

IT is niet meer weg te denken. Vrijwel iedere organisatie leunt op een goede informatievoorziening. Tegelijk zien we dat het onderwerp IT niet bepaald het meest favoriete onderwerp is aan de bestuurstafel. Maar liefst 75% van de IT managers geeft aan dat er in de bedrijfsvoering te weinig wordt gedaan met hun afdelingZij hebben te maken met het negatieve sentiment dat rond IT waart. De meeste projecten lopen niet conform geld en tijd. Daarmee komt IT in het rijtje van zaken dat wordt gezien als een commodity. Je krijgt pas aandacht als er iets fout gaat. Het wordt tijd om de positie van IT te versterken.WHAT

Wij maken IT inzichtelijk voor niet IT-ers. Door inzicht en transparantie te bieden in kosten, processen en projectportfolio en door de 3- en 4-letterige typische IT-afkortingen van hun mystiek te ontdoen wordt een basis van vertrouwen gelegd. Dit vertrouwen is belangrijk voor het verbeteren van de positie van IT. Zonder goed contact met andere (leidinggevende) collega’s blijft IT op zijn eigen eiland en zal de rol van de IT manager en de IT afdeling steeds kleiner worden. Op zich lijkt dat geen probleem, door ontwikkelingen als cloud en sourcing hoeft steeds minder harde IT bedreven te worden. Maar dat het beter gaat zonder eigen IT afdeling blijkt veelal achteraf een illusie. Het is de taak van de CIO, CTO en/of IT manager om ervoor te zorgen dat die fouten worden voorkomen.


HOW

Quantra helpt inzichtelijk te maken wat de kosten zijn en waar besparingspotentieel ligt. Waar verbeteringen liggen op het vlak van processen, besturing van projecten en beheer/exploitatie. Wat de business valuta van het IT portfolio is en of de samenstelling van het IT personeel en de eventuele sourcing partner(-s) wel goed is uitgebalanceerd.
 

Quantra heeft instrumenten ontwikkeld voor portfolio analyse, applicatierationalisatie, doorlichten van business cases etc. Daarnaast houden wij op de specifieke klantorganisatie gerichte mini seminars om complexe IT onderwerpen als Cloud, Big Data, belang van Social media etc. voor de niet IT-ers  in  klare taal uit te leggen. Niet alleen om ze te begrijpen, maar vooral om te bepalen of de organisatie er al dan niet iets mee moet doen.

Contact
​Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen de IT functie op de kaart te zetten? Neem dan vrijblijvend contact op met Ron Linssen of Martin van Dongen.

Diensten