WHY

Binnen een organisatie zijn er veelal meer initiatieven, ideeën en kansen voor projecten dan budgetten om deze te financieren. Op basis waarvan besluit je welke wel en welke niet te starten? Of hoe zorg je dat de projecten die van start gaan succesvol uitpakken?

Een business case opstellen kan uitkomst bieden. Daarbij blijft de uitdaging om kwalitatieve baten te benoemen en mee te nemen in de afweging. Zeker als een project een hoog innovatief karakter heeft. Om te bereiken dat ‘zeer gewenste' projecten toch doorgaan, worden de financiële verwachtingen hoger geschat dan realistisch is. Uiteraard leidt dit tot een slechte basis voor de besturing van een project. En voor -nog grotere- tegenvallers achteraf.

WHAT

Er is een exponentiële relatie tussen de kosten die gemaakt moeten worden om een fout te herstellen en het moment waarop de fout wordt onderkend. Tegelijkertijd is het menselijk en wenselijk om snelle starten te maken en voortgang te laten zien. Hier zit een groot dilemma en een van de grootste veroorzakers van ellende met en in IT.

Door projectplannen van een realistische basis en een helder plan van aanpak te voorzien worden verrassingen in het project voorkomen. Het levert een betrouwbare begroting en planning, zodat de projectleider expliciet weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Alle -te verwachten- redenen voor excuses voor vertraging of overschrijding zijn uit de plannen gehaald, alleen echt totaal onvoorziene rampen kunnen nog reden zijn om bijstellingen te doen.

Projecten die achteraf gezien beter niet gestart hadden kunnen worden, moeten überhaupt niet worden gestart. - Martin van Dongen, Quantra

HOW

Door gebruik te maken van de door ons verzamelde “best”en “worst” practices en vast te houden aan bedrijfskundige wetmatigheden als hierboven gesteld zorgen wij ervoor dat de voorbereiding van een veranderproject veel grondiger is dan de plichtmatige business case en risicogedreven aanpak. Door het project vooraf te “doorleven” kunnen de valkuilen eerder worden geïdentificeerd en de belangrijkste verwachtingen beter worden gemanaged.

Samen met onze zienswijze op veranderingen binnen organisaties wordt vooraf meer draagvlak geformeerd. Betrokken medewerkers van Quantra kennen allemaal een interne schaduwcoach die erop toe ziet dat de kwaliteit van onze diensten van hoog niveau is.

 

Contact
Meer weten over het selecteren en starten van succesvolle projecten? Neem vrijblijvend contact op met Ron Linssen of Martin van Dongen.

Meer Diensten