Hoe uitbesteding tot miscommunicatie kan leiden

WHY

Uitbesteding kan succesvol zijn, maar het vereist deskundig opdrachtgeverschap. Of het nu gaat om sourcingvraagstukken, het implementeren van een applicatie, het toepassen van sociale media in de bedrijfsvoering of andere vormen van technologische vernieuwingen; het succes staat of valt met de daadwerkelijke uitvoering.

“Garbage in-Garbage out”, het uitbesteden of afstoten van taken en diensten naar derde partijen lost bepaald niet alle problemen op waar een organisatie mee te maken heeft. Natuurlijk, het concentreren op de kernactiviteiten is een goede zaak, maar dat betekent niet dat andere activiteiten zo maar ergens anders ondergebracht kunnen worden.  

WHAT

Quantra zorgt ervoor dat het resultaat van het veranderproces gehaald wordt, met het oog op de beschikbare tijd en het verandervermogen van de organisatie.

HOW

Bij veranderingen is het belangrijk te weten wat de uitgangssituatie is. Wat zijn de stakeholdersbelangen, vanwaar vertrekken we en wat is een haalbaar doel?  Veel te vaak merken we dat deze situatie te rooskleurig wordt voorgesteld. Of dat de wil om iets nieuws te gaan doen primair veroorzaakt wordt door onvrede met de huidige situatie. We zorgen dat uitbestedingen om de goede redenen plaatsvinden en verlopen naar tevredenheid van alle betrokken partijen. 

Contact
Ook een verandering op de agenda? Neem contact op, wij helpen u verder. 

Meer Diensten