Bij meer dan 70% van (ICT gerelateerde) projecten gaat het mis: over budget, te laat en/of ontevredenheid over het resultaat. Het is aantoonbaar dat een gedegen plan het overgrote gedeelte hiervan kan voorkomen. Maar...is het plan dat voor u ligt voldoende solide?

Herkent u dit?
Als CFO, CEO, directeur of manager wordt u geacht een mening te geven of besluit te nemen over een document ‘met grote impact’. De meest voorkomende missers zijn soms lastig te ontdekken…

  • De aanpak leidt tot ‘een goede oplossing voor het verkeerde probleem’.
  • Er missen op te leveren resultaten, beslismomenten om de te bereiken doelen écht te garanderen.
  • Teveel risico’s opgenomen getuigen van onvoldoende risicomanagement of inzicht vooraf

Vergroot uw kans op succes!
Met hulp van onze eConsultant, vergroot u de kans op succes. Zónder de projectleider of de commerciële man tegen het hoofd te stoten. Laat óns uw document reviewen en u binnen 2 werkdagen een persoonlijke terugkoppeling te geven over:
  • Sterke punten.
  • Suggesties ter verbetering van het document (ter verhoging van de slaagkans van het project).
  • Eventuele specifieke aanvullende vragen. 
Quantra heeft integriteit hoog in het vaandel staan en daarom ontvangt u alleen onze persoonlijke feedback. Daarmee kunt u in de beslotenheid zelf kiezen welke onderdelen u wel of niet wilt meenemen in uw eigen feedback. Natuurlijk kunt u naast de terugkoppeling via e-mail ook kiezen voor een persoonlijke terugkoppeling aan u en/of aan de auteurs van het document.

Waarom deze dienstverlening?
Met deze nieuwe vorm van dienstverlening draagt Quantra bij aan grootschaliger verbetering van ICT-succes binnen ondernemingen. Onze ervaring is dat het verschil in een klein hoekje kan zitten, zoals het niet tijdig kritisch beoordelen van documenten of niet zorgen voor tijdige wijzigingen in koers en aanpak, plannen. 

Kostenindicatie
Een kostenindicatie vindt u in het overzicht. Onze terugkoppeling is self explainatory. Kiest u toch liever voor persoonlijke terugkoppeling of live bespreking, dan rekenen wij hiervoor onze standaard uurtarieven en werkelijk bestede uren.
 
 

NDA
Wij waarborgen strikte vertrouwelijkheid door een NDA standaard op te nemen in de 1-A4-overeenkomst. 

Geïnteresseerd?
Bel ons! Op 030 877 44 55 of mail naar info@quantra.nl. Dan vertellen wij u graag meer over onze dienstverlening.