ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een referentiekader dat veel wordt gebruikt als ondersteunend raamwerk bij het beheer van ICT infrastructuur. Het zorgt ervoor dat alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt. Lees meer.