MDP ® (kort voor Mission Driven Priorities) zorgt dat de dagelijkse bedrijfsvoering gericht is op het bereiken van de korte en lange termijn doelen van organisaties en levert zo een enorme versnelling op het behalen daarvan. MDP verbindt de abstracte visie naar concrete strategieën.