Scrum is een raamwerk voor agile management van softwareontwikkeling. Experts uit de verschillende fasen worden in één scrumteam geplaatst. Deze teams leveren in korte ‘sprints’ van 1 tot 4 weken werkende software op. De focus ligt op een flexibele manier van werken waar een intergedisciplineerde teams tegelijk naar één doel toewerken. Dit verschilt van de tradionele benadering waarin experts in verschillende fases achter elkaar werken. Lees meer