Quantra heeft een breed werkveld, in principe zijn wij in alle markten inzetbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige werkervaring en projecten in verschillende markten. Voor meer informatie over onze klanten, zie Klanten

Gemeente

Markten van Quantra: Gemeente

Zorg

Markten van Quantra: Zorg

-Applicatierationalisatie

 • - Samen met KING heeft Quantra een Proof of Concept uitgevoerd om tot een generieke aanpak voor gemeenten te komen: het Gemeentelijk Model voor Applicatiesamenhang en sanering. Dit GEMSS is volledig gebaseerd op de succesvolle ervaringen van Quantra om inzicht in applicaties op te bouwen en de diverse besparingen zichtbaar te maken. En daarna ook echt te incasseren. De uitkomsten van de inventarisaties bieden handvaten om vast te stellen welke huidige applicaties de nieuwe processen voor bijvoorbeeld de jeugdzorg zouden kunnen gaan ondersteunen.

-Verandermanagement

 • - Adviseren en begeleiden bij het realiseren van de ambitie ‘basisgemeente’ om gemeenten duurzaam te ontzorgen op het gebied van ICT.
 • - In het kader van de wet SAMEN een wervingscampagne (DiverCity) opgezet voor alle diensten.

-Projectmanagement

 • - Opstellen business case voor gemeentelijke samenwerking op het gebied van ICT
 • - Aansturing van de landelijke verkenning naar informatiekundige gevolgen van de decentralisaties sociaal domein (‘VISD’).
 • Implementatie Digitaal dossier en lastenvermindering bij sociale diensten
 • - Implementatie van een digitaal dossier in SUWI-keten en in het bijzonder bij gemeenten. Hiermee zijn gemeenten in staat te voldoen aan de Wet eenmalige gegevensuitvraag. Tevens projectleiding uitgevoerd voor de doorontwikkeling van dit dossier, met name het klantbeeld. Projectleiding van een project administratieve lastenvermindering bij sociale diensten. Doelstelling was dit thema te operationaliseren en gemeenten te ondersteunen in hun lokale doelstelling.

-Implementatie

 • - Begeleiden van gemeenten bij het in gebruik nemen van applicaties van het UWV. Dit draagt bij aan de realisatie van een database van werkzoekenden en vacatures. Een bouwsteen in de realisatie van arbeidsmarktbeleid waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten.
 • - Implementatie van eenmalig gegevensgebruik in de keten van werk en inkomen in de Suwi-keten en in het bijzonder bij gemeenten.

-Informatiemanagement

 • - Advisering en begeleiding van medewerkers in het formuleren van realistische en meetbare doelstellingen rond het thema armoedebeleid.
 • - Advisering en begeleiding van directie, MT en medewerkers in de formulering en operationalisering van haar strategische doelstellingen. Consistentie en alignment stonden centraal.

-Projectmanagement

 • - Aansturing van drie grote projecten: realisatie nieuw Netezza datawarehouse, vervanging maatwerk ERP module en ontsluiting nieuwe informatiestromen.
 • Implementatie Product Tracking en Tracing oplossing op basis van RFid technologie.
 • - Ontwerpen en implementeren van Business- en KPI Dashboards m.b.v. Business Intelligence.
 • - ERP Implementatie. 

-Informatiemanagement

 • - Inventarisatie en realisatie van kwaliteits- en outcome indicatoren.


Telecom, Internet & Media

Markten van Quantra: Telecom, Internet & Media

Financiële dienstverlening

Markten van Quantra: Financiële dienstverlening

-Projectmanagement

 • - Implementeren en upgraden Back-office platformen voor Interactieve TV via mobiele devices.
 • - Geautomatiseerde logistieke uitrol van 400.000 Wifimodems.
 • - Implementeren van geautomatiseerde leveringsstraat tbv ADSL.
 • - Procesmanagement Gidsvermeldingen.
-Analyse & Advies

 • - Begeleiden en structureren van migratie bancaire back-office systemen, door de outsource partij gerealiseerd.
 • IT sourcing beleid.
 • - Aanleveren onderbouwing van de businesscase voor IT sourcing en nieuwe NextGen-IT architectuur.
 • - Implementeren nieuwe Mediation en Billing standaarden voor Class4/Class5 telefonie.
 • - Implementeren Learning Management Systeem.
 • - Geografische verhoging van High Speed Internet snelheden.

-Applicatierationalisatie

 • Fusie van drie kabelbedrijven, als onderdeel van deze integratie was het noodzakelijk het applicatielandschap te rationaliseren en hiermee een significante kostenbesparing te realiseren op het beheer en onderhoud van deze applicaties.

-Projectmanagement

 • - Begeleiden van de selectie van een IT Infrastructuur partner voor een grote pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder.
 • - Implementatie e-business platform t.b.v. Bouwfonds Property Development.
 • - Invlechten van Bouwfonds IT binnen Rabo, opzetten applicatielandschap tbv ontvlechting Hypotheekbedrijf en Property Finance.
 • - Inrichten en aansturen van de regie organisatie voor vernieuwingsprojecten met een outsource partner in de infrastructuur.
 • - Opzetten van licentiemanagement functie en begeleiding audits t.b.v. Microsoft software voor Software Asset Management.
 • - Implementeren van een door een Service Provider geleverd nieuw werkplekconcept binnen de business van AEGON.

-Verandermanagement

 • - Verbeteren besturen van beheerprocessen en organisatie binnen de IT afdeling van Bouwfonds (nu: Rabo Vastgoed Groep) op basis van ITIL en MOF.

-Analyse & Advies

 • - Begeleiden selectietraject voor leverancier die de ERP maatwerkapplicatie zou herbouwen en innoveren voor de komende jaren.
 • - Begeleiden en structureren van migratie bancaire back-office systemen, door een outsource partij gerealiseerd.

-Informatiemanagement

 • - Advies en realisatie dataomgeving ter ondersteuning van de financiële- en risk managementrapportages.

-Applicatierationalisatie

 • - Tot stand brengen van het applicatielandschap over een aantal divisies heen ten behoeve van kostenreductie en ontvlechting van onderdelen van het bedrijf .Naast de applicatierationalisatie zijn ook de afhankelijkheden met de infrastructuur inzichtelijk gemaakt t.b.v. o.a. continuïteitsmanagement en verhoging van servicelevels
 • De impact op het applicatielandschap voor een reorganisatie bij grote verzekeraar die overging van een groot aantal business units naar een combinatie van Service centers en Marketing & Verkoop eenheden.


Publieke sector

Markten van Quantra: Publieke sector

Automotive

Markten van Quantra: Automotive

-Projectmanagement

 • - Introductie van intern samenwerkingsplatform op basis van Social Computing, "ConnectPeople".
 • - Ontwerp van een moderne en vervanging van een sterk verouderde werkplekinfrastructuur.
 • - Verlichten filedruk door proef betaald rijden bij Stichting Verkeer Advies in Amsterdam

-Verandermanagement

 • - Verandertraject IT organisatie naar "Dienstverlening Op Maat" bij een ZBO.
 • - Begeleiding bij opzet meerjaren beleidsplan voor de Facilitaire Dienst van een ZBO, met name gericht op opkomst van digitale media.

-Informatiemanagement

 • - Invoeren Performance Management over zes-tal onafhankelijke ziekenfondsen in België (Balanced Score Card, KPI's).

-Informatiemanagement

 • - Realisatie concerndashboard voor eenduidige organisatiesturing binnen een dealergroep van 40 dealers van een bekend automerk. (Projectmanagement)
 • - Realisatie concerndashboard voor eenduidige organisatiesturing binnen een retail groothandel met 200+ filialen in Nederland.

-Projectmanagement

 • - Projectmanagement over een Oracle EBS implementatie voor een grote retailorganisatie.
 • - Verantwoordelijk voor de projectorganisatie ten behoeve van een nieuw IT software platform, waaronder leverancier en veranderteams binnen de verschillende deelnemende dealerbedrijven.
 • - Implementatie Hyperion Financial Management binnen alle divisies en bedrijven van een automatie groep (in totaal 300 ondernemingen)

-IT management

 • - Verantwoordelijk voor het creëren van stabiliteit en continuïteit in IT ondersteuning van het bedrijf, door het verbeteren van (kwaliteits) functioneren van zowel de leverancier (UK based ADP/Kerridge) en het interne IT personeel bij een autoimporteur.

Contact

Wilt u weten wat Quantra voor u kan betekenen? Neem dan contact op, we helpen u graag verder, ook als uw markt hier niet tussen staat.