Chris Melchers

Business Analist

Als gedreven verandermanager heb ik oog voor problemen met betrekking tot weerstand bij verandering, communicatie tussen afdelingen en andere (sociale) processen die verandering in de weg staan. Daarnaast heb ik kennis van proces methodieken die verandering binnen een organisatie ondersteunen en houvast bieden wanneer grip verloren dreigt te gaan gedurende het veranderingstraject.

Mijn resultaatgerichtheid komt het best tot zijn recht in een rol als verander- en procesmanager in het publieke domein waarin uiteenlopende belangen verenigd dienen te worden en draagvlak gecreëerd moet worden.

Buiten mijn werk hou ik van lekker eten en drinken en speel ik voetbal.