Er is niet één aanpak of methode die altijd leidt tot het gewenste resultaat. Elke situatie vraagt om zijn eigen combinatie van methoden.Wij noemen het Methodology Engineering, vroeger werd de term ‘gereedschapskistmethode’ veel gebruikt. ‘Een manier om nieuwe methoden te creëren op basis van bestaande’, aldus Wikipedia.  

Quantra staat voor hergebruik van beste en minder goede ervaringen in het IT vakgebied. Niet opnieuw het wiel uitvinden; daardoor zorgen we dat valkuilen vaker worden vermeden en paden naar succes vaker worden bewandeld. Zo ook het gebruik van modellen, theorieën, raamwerken en meer. Op deze pagina’s delen we onze toppers met u. 

Methoden

-SCRUM
Scrum is een raamwerk voor agile management van softwareontwikkeling. Experts uit de verschillende fasen worden in één scrumteam geplaatst. Deze teams leveren in korte ‘sprints’ van 1 tot 4 weken werkende software op. De focus ligt op een flexibele manier van werken waar een intergedisciplineerde teams tegelijk naar één doel toewerken. Dit verschilt van de tradionele benadering waarin experts in verschillende fases achter elkaar werken. Lees meer
-ITIL
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een referentiekader dat veel wordt gebruikt als ondersteunend raamwerk bij het beheer van ICT infrastructuur. Het zorgt ervoor dat alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt. Lees meer.
-PRINCE II
PRINCE II (Projects In Controlled Environments) is een breed geaccepteerde projectmanagementmethode. Flexibel, dus op vrijwel alle projecten toe te passen en aan te passen aan de situatie. Lees meer
-AEM-cube
De AEM-cube ® is een 360 ° feedback instrument. Het resulterende rapport wordt gebruikt om de talenten van een individu beter te benutten en de samenstelling van teams zo te bepalen dat de verzameling van talenten goed aansluiten bij de ontwikkelingscyclus van een organisatie of afdeling. Alle neuzen dezelfde kant op, maar ruimte voor diversiteit in denken.
-MDP
MDP ® (kort voor Mission Driven Priorities) zorgt dat de dagelijkse bedrijfsvoering gericht is op het bereiken van de korte en lange termijn doelen van organisaties en levert zo een enorme versnelling op het behalen daarvan. MDP verbindt de abstracte visie naar concrete strategieën.