Er worden veel investering in IT gedaan, maar deze betalen zich veelal niet terug. Wij helpen u verwachtingen te realiseren en meer rendement uit IT te halen. 

Door inzet van nieuwe IT voorzieningen is het voor uw klant en/of leverancier eenvoudiger gemaakt zaken met u te doen. Dit schept hoge verwachtingen aan de kant van de klant en het blijkt lastig deze verwachtingen te realiseren. Er worden veel investeringen in IT gedaan, maar deze betalen zich veelal niet terug. Wij helpen u verwachtingen te realiseren en meer rendement uit IT te halen. 

U hebt een belangrijke management- of directietaak, zonder dat daarbij een directe verantwoordelijkheid voor IT bestaat. Een groot deel van uw organisatie is afhankelijk van de IT-afdeling. En dat gaat niet altijd goed. Om een nieuwe kans benutten, is vaak een korte time to market vereist. Maar de IT-afdeling acteert te traag en is te duur. Procedures en plannen schrijven belemmeren de efficiency. Daarnaast leveren investeringen niet altijd op wat ervan verwacht is. Is het wel goed om mee te gaan met alle ontwikkelingen? Soms is het moeilijk inzicht te krijgen in het belang van innovatie. Moeten we naar de cloud, overstappen op SAP?

Vraagstukken op uw agenda

 • Digitale transformatie, wanneer moeten we daarop acteren voor mijn organisatie?
 • The internet of things – wanneer moeten we daar iets mee doen?
 • Gouden bergen zijn beloofd met Cloud, E-commerce, BI, CRM….innovaties vielen vaak tegen. Hoe kan dit wél succesvol zijn?
 • Hoe anticiperen we op ‘the next big thing’?
 • ICT wordt belangrijker. Hoe verbreden we onze kennis, zonder de CIO of IT manager te passeren?
 • Wat zijn de effecten van meer ICT ‘in de Cloud’? Welke risico’s zijn daaraan verbonden?
 • Hoe krijgen we meer grip op ICT? Wat kan er allemaal en wat moet?

Hoe kan Quantra u helpen?

 • Wij zorgen voor een betere aansluiting tussen de IT-afdeling en de rest van de organisatie.
 • Zo verlopen projecten efficiënter en kunnen kansen sneller en beter worden benut.

Houd overzicht op alle kosten en investeringen. Meer grip op IT? Lees meer.

Projecten vallen duurder uit dan gepland, de TCO voor beheer loopt op, de ROI op nieuwe projecten valt tegen… IT-kosten vallen vaak hoger uit dan verwacht en u heeft hier onvoldoende grip op.

Als CFO hebt u IT in uw portefeuille, u bent eindverantwoordelijk voor de kosten en baten ervan. U wilt hier dus ook graag de touwtjes in handen houden. Maar daarvoor beschikt u niet over de juiste en tijdige informatie en heeft u onvoldoende controlemiddelen om in te grijpen als dat nodig is. Uw collega’s zijn vaak niet tevreden, waardoor de baten onder druk staan. U moet uw klanten tevreden houden, maar weet niet hoe. Uw IT directeur of manager doet zijn best, maar levert minder dan verwacht. En dat wilt u graag anders zien.

Vraagstukken op uw agenda

 • Hoe bepaal je –snel en betrouwbaar- nut en noodzaak van innovatie, investeringen?
 • Hoe bepaal je nut en noodzaak van investeringen in de operatie, zodat continuïteit geborgd blijft maar ook kosten beheersbaar blijven?
 • Hoe bepalen we –objectief- welke van de vele projectaanvragen wel of niet verstandig zijn om te doen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat projecten écht opleveren wat ze beloven, zodat de business case wordt gehaald?
 • Digitale transformatie, wanneer moeten we daarop acteren voor mijn organisatie?

Hoe kan Quantra u helpen?

 • Wij doorgronden waarom kosten hoger uitvallen en kunnen dit structureel veranderen.
 • We doen dit op een manier die begrijpelijk is voor en past bij alle betrokkenen: IT maar ook eventuele andere budgethouders.

Houd controle op de cruciale onderdelen en investeringen, binnen en buiten IT, en zorg voor een sterke positie van uw IT-afdeling.


Buiten de IT afdelingen zelf heerst vaak weinig begrip voor de complexe en onvoorspelbare IT-markt. Er wordt veel gevraagd en verwacht, terwijl budgetten onder druk staan. U wilt de positie van uw IT-afdeling graag verbeteren.

U bent verantwoordelijk voor (een onderdeel van) IT binnen uw organisatie. En dat is niet bepaald eenvoudig. IT vraagt om constante vernieuwingen, er moet steeds meer met steeds minder. U moet ‘naar de cloud', een eigen App opleveren, er zijn nieuwe versies van SAP, Oracle, Nav, Axapta.... Dan komt er een commercieel project tussendoor, time to market is cruciaal. Onderhoud staat onder druk.

Hierbij moeten keuzes gemaakt worden, niet alles kan tegelijk. Maar verschillende belangen maken het moeilijk collegae hiervan te overtuigen. Het is belangrijk om controle te hebben op de cruciale onderdelen en grip te kunnen bieden op investeringen, binnen en buiten IT.

Wilt u een sterke positie van uw IT? Wij van Quantra gaan graag met u in gesprek.

Vraagstukken op uw agenda

 • Hoe voorkomen we dat projecten starten zonder dat aan criteria voor projectsucces is voldaan?
 • Business wil snel. Hoe zorgen we ervoor dat wij eerder betrokken worden om verwachtingen van tijd en geld waar te kunnen maken?
 • De verwachtingen zijn hoog, er is geen doordachte business case…het effect is dat als de uitvoering (kosten, kwaliteit, tijd) tegenvalt, ICT een eenvoudige zondenbok is. Hoe kan dit worden voorkomen?
 • Hoe creëren we beter bewustzijn over het belang van opdrachtgeverschap? En hoe kan dit praktisch werkbaar ook vol commitment werken?
 • Wanneer grijpen we in bij projecten met een groot belang, waarbij business door wil gaan?
 • Hoe zorgen we ervoor dat er meer geld vrijkomt voor innovatie en transformatie?
 • Hoe krijgen we meer grip op kosten en kwaliteit in mijn eigen team?

Hoe kan Quantra u helpen?

 • Quantra versterkt de positie van uw IT-domein binnen de organisatie.
 • Door ervaring in zowel business als IT komen we met oplossingen die worden begrepen en geaccepteerd door beide partijen.

Wij helpen u belangrijke zaken op orde te houden, en gehoor te krijgen bij de rest van het bedrijf.


U bent een IT professional. Een gepassioneerd vakman. U bent bezorgd.

Het budget voor IT staat onder druk. Outsourcing staat (weer) op de agenda. Er is alleen aandacht voor zogenaamde innovatie, de hypes die meer beloven dan ooit zal worden waargemaakt. Onder het motto “Deze keer werkt het echt” wordt voorrang gegeven aan deze trend-software, en hierdoor wordt noodzakelijk onderhoud uitgesteld. U zou graag zien dat de basis op orde is en blijft, dat de balans tussen continuïteit en vernieuwing goed wordt geborgd.Vrijblijvend advies
Het is lastig om dit op de agenda te krijgen. Het is moeilijk om uw zorgen onder woorden te brengen en gehoor te krijgen bij de CIO, CFO of IT directeur. Quantra helpt hier graag bij. We doen dat ook zonder dat u budget heeft, wij zijn immers collega vaklui. Natuurlijk kan dat niet onbeperkt maar vraag gerust.
 

Vraagstukken op uw agenda

 • Hoe krijg ik het voor elkaar dat de basis in orde komt?
 • Hoe krijgen we grip op de waan van de dag?

Hoe kan Quantra u helpen?

 • Lifecycle management op de agenda en budget krijgen en houden.
 • De knelpunten onder de juiste aandacht van het management brengen.